OM ULYKKEN ER UTE PÅ ARBEIDSPLASSEN

Selv om vi lever i et samfunn som blir tryggere, skjer det til tider ulykker. Det kan være alt fra småkutt som må rengjøres og plastres, til ulykker eller akutt sykdom som krever rask innsats og tilkalling av ambulanse.   Å ha gode rutiner og kunnskaper, være forberedt, samt å ha riktig utstyr, gjør arbeidsplassen […]